LP. Imię i nazwisko Stanowisko Specjalizacja 
1 Piotr Fryc Przewodniczący

 

organizacja pomocy społecznej

2   sekretarz zespołu  
3 Małgorzata Lis lekarz  specjalista otolaryngolog
4 Mieczysław Błażejczak lekarz  specjalista ortopeda
5 Tadeusz Markiewicz lekarz specjalista chorób wewnętrznych
6 Adrian Sieradzki lekarz specjalista psychiatria
7   lekarz  
8   lekarz  
9 Lilla Repecka-Zaremba lekarz specjalizacja w zakresie okulistyki
10 Jadwiga Jagodzińska psycholog  
11 Halina Koperska psycholog specjalizacja psychologia kliniczna i pracy
12   psycholog  
13 Barbara Wiśniowska doradca zawodowy

specjalizacja, poradnictwo rodzinne;

poradnictwo zawodowe i przedsiębiorczość;

licencja doradcy zawodowego;

kwalifikacje do pracy pedagogicznej w szkole lub placówce oświatowej

14 Halina Dudycz pracownik socjalny specjalizacja resocjalizacja, oligofrenopedagogika
15 Selwina Kokoszka pracownik socjalny  
16 Janina Siarkowska-Smok doradca zawodowy

specjalizacja nauczanie początkowe,

pedagogika opiekuńczo - wychowawcza;

szkolny doradca zawodowy

17 Danuta Teresa Wyroda pracownik socjalny

polityka społeczna, prawo pracy i prawo socjalne

organizacja pomocy społecznej, praca socjalna